شرکت طراحی نوبال صنعت سازنده دستگاه های پرکن

هر مشتری عضوی از خانواده بزرگ نوبال صنعت است

گالری تصاویر سایت

نمایشگاه

حضور نوبال صنعت در نمایشگاه های بین المللی و استقبال مسئولین و رضایت مشتریان

دستگاه ها

طراحی و ساخت ماشین آلات پرکن در زمینه های شیمیایی، آرایشی-بهداشتی و کشاورزی

نوبال صنعت

کارخانه

گالری تصاویر کارخانه ، کارشناسان و پرسنل شرکت طراحی مهندسی نوبال صنعت