شرکت طراحی نوبال صنعت سازنده دستگاه های پرکن

هر مشتری عضوی از خانواده بزرگ نوبال صنعت است

گالری تصاویر دستگاه ها
پرکن روغن موتور توزینی

دستگاه پرکن روغن موتور توزینی

دستگاه پرکن روغن موتور اتوماتیک نوبال صنعت با سیستم توزینی دقت بالا اپراتوری آسان برای انواع ظروف
بخش مایعات رقیق 4

دستگاه پرکن روغن موتور پمپی

دستگاه پرکن روغن موتور اتوماتیک نوبال صنعت با سیستم پمپی سرعت بالا اپراتوری آسان
دستگاه پرکن گالن 20 لیتری 2

دستگاه پرکن گالن 20 لیتری

دستگاه پرکن روغن موتور گالن نوبال صنعت با سیستم توزینی برای ظروف 20 لیتری
دستگاه پرکن رنگ روغنی اتوماتیکw

دستگاه پرکن رنگ

دستگاه پرکن رنگ اتوماتیک نوبال صنعت دو نازله الی 4 نازله با 2 هد دربند و 2 هد نشانه زن
دستگاه پرکن رنگ روغنی اتوماتیک6

دستگاه پرکن رنگ پایه آب

دستگاه پرکن رنگ اتوماتیک نوبال صنعت با سیستم توزینی برای رنگ پایه آب برای انواع ظروف
پرکن رنگ روغنی اتوماتیک

دستگاه پرکن رنگ روغنی

دستگاه پرکن رنگ اتوماتیک نوبال صنعت برای انواع ظروف ربعی تا گالن 4 کیلویی (ربعی-نیمی-کوارت-گالن)
بخش مایعات رقیق3

دستگاه پرکن مواد رقیق

دستگاه پرکن مواد رقیق نوبال صنعت برای تینر-کود شیمایی-روغن ترمز-ضدیخ-شیشه شور
دستگاه پرکن گریس 1

دستگاه پرکن گریس

دستگاه پرکن گریس نوبال صنعت دولاینه با سرعت بالا
دستگاه پرکن بشکه 1

دستگاه پرکن بشکه

دستگاه پرکن بشکه نوبال صنعت تک نازله و 2نازله